Tillbaka


Organisation & distriktsindelning

Första bergmästardömet:
Sala silverbergslag
1. Georg Grissbach 1630–1651
2. Christer Lilliecrona 1651–1657
3. Jonas Knutsson Drefling t.f. 1658
4. Johan Otto, adel. Silfverström 1659–1672
5. Johan Thomasson Funck 1672–1674
6. Johan Persson 1674–1699
7. Gustaf Funck d.ä., frih. 1699–1710
8. Hans Ranie 1711–1718
9. Daniel Svedberg 1719–1722
10. Henrik Schnack 1722–1734
11. Daniel Bergenstjerna 1734–1761
12. Anders Robert Bellander 1761–1772
13. Bernhard Berndtsson 1772–1788
bergshauptman
14. Per Staaff 1788–1817
bergshauptman
15. Jakob Henrik af Forselles 1817–1855
bergshauptman
Sala Bergslag
16. Per Niklas Sevén 1855–1881
bergshauptman
17. C.F. Th Nordström 1881–1886
bergshauptman
18. A.F. Ekelund t.f. 1887
Från 1888 se Östra distriktet, Söderköping

pil_upp.gif (635 bytes)


Andra bergmästardömet:
Stora Kopparbergs bergslag
1. Peder Hansson Bergman 1637–1641
2. Gerhard Jakobsson Lohrman 1641–1644
3. Hans Filip Lybecker d.ä. 1644–1668
4. Olof Larsson 1668–1674
5. Daniel Knutsson Drefling 1674–1676
6. Erik Ersson Häll 1676–1691
7. Harald Lybecker d.ä. 1691–1714
8. Anders Svab d.ä. 1714–1730
9. Samuel Troili d.ä. 1730–1758
10. Per Hedenblad 1758–1788
bergshauptman
11. Bernhard Berndtsson 1788–1794
bergshauptman
12. Anders Pihl 1794–1834
bergshauptman
13. Gustaf Sebastian Tham 1835–1851
bergshauptman
14. Erik Bergman 1852–1855
bergshauptman
Stora Kopparbergs Bergslag
14. Erik Bergman 1856–1862
bergshauptman

Från 1862 se Fjärde distriktet, Falun

pil_upp.gif (635 bytes)


Tredje bergmästardömet:
Nya Kopparberg och Hällefors silververk, Grythytte och Hjulsjö (samt från 1845 Lindes) bergslager
1. Harald Olsson 1637–1650
2. Hans Filip Lybecker d.ä. 1650–1656
3. Gerdt Pohlman 1656–1662
4. Otto Lybecker 1663–1672
5. Jonas Schnack d.ä. 1673–1678
6. Bastian Geijer 1680–1688
7. Erik Odhelius, adlad Odelstjerna 1688–1691
8. Daniel Svedberg 1691–1719
9. Hans Filip Lybecker d.y. 1719–1737
10. Detlof Heijke, adlad Heijkensköld 1737–1758
11. Lars Harmens 1759–1760
12. Erik Odelstierna d.y. 1761–1793
13. Erik Tunelius 1793–1802
14. Elias Noraeus 1803–1821
15. Gustaf Nauclér 1821–1835
16. Bengt Gustaf Bredberg 1836–1849
17. Adolf Fredrik Baer t f 1849–1855

Femte distriktet (del av T län)
Nya Kopparberg (Stora Gården och Stortorp)

17. Adolf Fredrik Baer 1856–1874

Från 1875 se Fjärde eller Mellersta distriktet, Nora

pil_upp.gif (635 bytes)


Fjärde bergmästardömet:
Öster- och västerbergslagen med Dalarna och Västmanland

Olof Eklund var bergmästare i Falun under 16 år, 1945–1961. Dessförinnan hade han arbetat i Österrike som driftschef vid en blygruveindustri, på Sumatra som malmprospektör och på Grönland som gruvchef. Han hade återvänt till Sverige till tjänsten som gruvingenjör vid Bergmästarämbetet i Nora år 1939.

Eklund var länge en välkänd profil i Falun. Han uppträdde alltid med en färsk blomma på kavajuppslaget och med tydlig ämbetsmannavärdighet. Han avled år 1993, en månad före 99-årsdagen.

 

Övre österbergslagen
1. Peder Jönsson 1630-1640
2. Hans Steffens 1640-1653
3. Olof Larsson 1653-1661
4. Claes Depken, adlad Anckarström 1661-1664
5. Johan Thomasson Funck 1664-1669
Västerbergslagen
1. Peder Jönsson 1630-1656
2. Johan Otto, adlad Silfverström 1656-1657
3. Claes Depken, adlad Anckarström 1659-1661
4. Olof Larsson 1661-1668
Öster- och västerbergslagen
1. Albrekt Behm 1669-1675
2. Peter Svedberg d.ä., adlad Schönström 1675-1691
3. Erik Odhelius, adlad Odelstjerna 1691-1695
4. Henrik Johansson Scheffer 1695-1700
5. Adam Leijel 1700-1713
6. Lars Benzel, adlad Benzelstjerna 1713-1722
7. Göran Wallerius 1722-1730
8. Erik Esberg, adlad Bergensköld 1730-1758
9. Axel Fredrik Cronstedt 1758-1765
10. Magnus Bjuggren 1766-1779
11. Johan Gustaf Edelfelt 1780-1791
12. Adolf von Engeström 1791-1808
13. Benjamin Sandels 1808-1810
14. Abraham Hülphers 1810-1839
15. Olof Gustaf Öngren 1840-1856
Fjärde distriktet (W, U län utom Falu och Sala gruvor,
fr. 1862 Falu gruva), Falun (Hedemora)
15. Olof Gustaf Öngren 1856-1858
16. Carl Fredrik Nordensson 1859-1874
Andra eller Gävle-Dala distriktet (W, X, U t.o.m. 1882, utom Sala), Falun
16. Carl Fredrik Nordensson 1875-1882
17. Carl Filip Carlsson t.f. 1882-1885,
ord. 1885-1892
18. Gustaf Ludvig Wetterdahl 1893-1903
19. Lorentz Edvard Theodor Dahlblom 1903-1929
Gävle-Dala distriktet (W, X län) Falun
19. Lorentz Edvard Theodor Dahlblom 1929-1930
20. B.G.G. Tiberg 1931-1937
Östra distriktet (AB, C, U, W, X län) Falun
20. B.G.G. Tiberg 1937-1942
21. K.V. Mörtsell 1942-1945
22. S. Olof V. Eklund 1945-1961
23. Nils G.R. Croneborg 1961-1969
24. Erik V. Knubb 1969-1974
Södra distriktet (alla län utom de fyra nordligaste), Falun
24. Erik V. Knubb 1974-1979
25. E Torbjörn Thoring 1979-1993
26. Östen Back 1994-1997
27. Jan-Olof Hedström t.f. 1998
Från 1998 se Bergsstaten

pil_upp.gif (635 bytes)


Femte bergmästardömet:
Nora och Linde bergslager jämte Närke och Västergötland
1. Sten Andersson 1637-1665
2. Knut Larsson 1665-1675
3. Erik Schnack, adlad Sneckenberg 1675-1695
4. Johan Ahlman 1695-1699
5. Jakob Hertzen, adlad Åkerhjelm 1699-1712
6. Erik Lorentzson Stockenström 1712-1722
7. Hans Filip Lybecker d.y. 1722
8. Peter Jakob Chrisiernin 1722-1739
9. Anders Olofsson Thunberg 1740-1758
10. Carl Bulich 1759-1766
11. Erik Eriksson Bergensköld 1766-1791
12. Samuel Troilius 1791-1841
13. Carl Oskar Troilius t.f. 1841-1845
Nora bergslags och Närkes bergmästardöme
13. Carl Oskar Troilius t.f. 1845-1855,
ord. 1855
Sjätte distiktet (del av T län, R län) Nora (Knutsberg och Lilla Elfstorp)
13. Carl Oskar Troilius 1856-1860
14. Christian Gustaf Barhelsson t.f. 1861-1874
Fjärde eller Mellersta distriktet (T, R län), Nora
15. Carl Frans Westberg 1875-1895
16. Theodor Trued Olsson 1895-1901
17. Carl Oskar Norelius 1902-1927
18. K.J.J. Kroepelien 1927-1929
Östra distriktet (AB, C, D, U, T län)
19. Björn Per Ferdinand Kjellberg 1929-1931
Stockholm
18. K.J.J. Kroepelien 1929-1937
Nora
Västra distriktet (D, O, P, R, S, T län) Nora
18. K.J.J. Kroepelien 1937-1945
20. Georgi Bergwall 1945-1972
21. B.E. Tenne t.f. 1972-1974
Från 1974 se Södra distriktet, Falun

pil_upp.gif (635 bytes)


Sjätte bergmästardömet:
Värmland jämte Dalsland och Bohuslän
1. Sten Andersson 1637-1656
2. Erik Johansson 1656-1671
3. Anders Kentzel 1671-1678
4. Jonas Schnack 1678-1683
5. Johan Lennartsson Ceder 1685-1691
6. Henrik Johansson Scheffer t.f. 1691-1694
7. Sven Larsson Fagg 1694-1695
8. Johan Eriksson Kiällman 1695-1714
9. Gustaf Norn 1714-1718
10. Per Barck 1719-1721
11. Natanael Ekman 1721-1744
12. Anders Stockenström d.ä. 1744-1764
13. Carl Leijell, adlad Leijel 1764-1785
14. Gustaf Aron Lindblom 1785-1814
15. Christian Niklas Arfwidsson 1815-1834
16. Frans Adolf von Schéele 1835-1855
Sjunde distriktet (O,P, S län) Filipstad (Bergmästargården)
16. Frans Adolf von Schéele 1856-1863
17. Carl Anton Hjalmar Sjögren 1864-1874
Femte eller Västra distiktet (O, P, S län) Filipstad
17. Carl Anton Hjalmar Sjögren 1875-1889
18. Carl Herman Lundström 1890-1893
19. Carl Fredrik Danielsson 1894-1901
20. Per Erik Waldemar Öberg 1901-1910
21. K. Hjalmar Nordqvist 1911-1929
Västra distriktet (O, P, R, S län) Filipstad
21. K. Hjalmar Nordqvist 1929-1937
Från 1937 se Västra distriktet, Nora

pil_upp.gif (635 bytes)


Sjunde bergmästardömet:
Uppland med Roslagen samt Gästrikland och Hälsingland (och före 1748 även Västernorrland)
1. Christoffer Geijer 1637-1643
2. Hans Steffens 1643-1653
3. Olof Larsson 1653-1661
4. Claes Depken, adlad Anckarström 1661-1664
5. Johan Thomasson Funck 1664-1672
Claes Depken, adlad Anckarström 1672-1675
6. Erik Hammarin, adlad Ehrenkrona 1675-1685
7. Erik Simzon eller Simonsson 1685-1691
8. David Leijell, adlad Leijel 1691-1714
9. Göran Haraldsson Wallerius 1714-1722
10. Johan Berglind 1722-1723
11. Torbern Bellander 1723-1740
12. Jakob Fischer 1740-1747
13. Erland Fredrik Hjärne 1747-1757
14. Johan Urlander 1758-1782
15. Adolf von Engeström 1782-1790
16. Johan Erik Thunberg 1791-1794
17. Per Niklas Uhr 1794-1824
18. Johan Jakob Wasell 1824-1826
19. Gustaf Sebastian Tham 1827-1835
20. Olof Gustaf Öngren 1835-1840
21. Lars Zachrisson 1840-1851
22. Carl Erik Lychnell t.f. 1852-1855,
ord. 1855
Tredje distriktet (AB, C, X län) Gävle
22. Carl Erik Lychnell 1856-1871
23. G.A. Lundhqvist 1872-1874

Från 1875 se Andra eller Gävle-Dala distriktet, Falun samt Tredje eller Östra distriktet, Söderköping

pil_upp.gif (635 bytes)


Åttonde bergmästardömet:
Södermanland och Östergötland jämte Kalmar och Jönköpings län
1. Christoffer Geijer 1637-1656
2. Jonas Knutsson Drefling 1656-1684
3. Mårten Schnack 1684-1687
4. Knut Jonasson Drefling 1687-1705
5. Gustaf Danckwardt 1705-1738
6. Erik (von) Stockenström 1738-1747
7. Ludvig Medéen 1747-1752
8. Alexander Funck, frih. 1752-1779
9. Johan Engelbert Hallencreutz 1779-1805
10. Johan Tobias Geisler d.y. 1805-1826
11. Anders Ludvig Palm 1826-1852
12. Erik Tobias Geisler t.f. 1852-1855,
ord 1855
Åttonde distriktet (D, E, H, I län) Söderköping (Norrköping)
12. Erik Tobias Geisler 1856-1869
13. Jakob Adolf Wedich Busch 1870-1874
Tredje eller Östra distriktet ( AB, C, D, samt t.o.m. 1886 E, H, I, fr.o.m. 1883 U utom Sala, fr.o.m. 1888 Sala), Söderköping
13. Jakob Adolf Wedich Busch 1875-1886
14. Ernst Axel Dufva 1887-1902
15. Björn Per Ferdinand Kjellberg 1902-1929
Från 1929 se Östra distriktet, Stockholm

  pil_upp.gif (635 bytes)


Nionde bergmästardömet:
Skåne och Kronobergs län
1. Casper Scmidt 1660-1683 inspektor
2. Johan Dimberg 1686-1694 inspektor
3. Jonas Schnack 1694-1702 bergmästare
4. Thomas Cletscher 1702-1709
5. Edmund Gripenhjelm d.ä., frih. 1709-1724
6. Gustaf Lemoine 1724-1736
7. Anton (von) Svab 1736-1741
8. Erik Eriksson Benzelius, adlad Benzelstjerna 1742-1763
9. Anders Törnebladh 1764-1781
10. Anders Albrekt Lundström 1781-1807
11. Abraham Hülphers 1807-1810
12. Benjamin Sandels 1810-1812
13. Lars Gustaf Jacobsson 1812-1842
14. Hans Axel Wedholm t.f. 1842-1855
Nionde distriktet (F, G, K, L, M, N län) Växjö
15. Gustaf Fredrik Ekenstam 1856-1874

Sjätte eller Södra distriktet (F, G, K, L, M, N samt fr 1887 E, H, I län) Växjö

15. Gustaf Fredrik Ekenstam 1875-1881
16. Alrik Ingemar Nyberg 1882-1895
Sävsjö
17. Ernst Felix Fürchtegott Hoppe 1897-1913
18. K.J.F. Sidenvall 1913-1918
Ramlösa
19. A.F. Hedlund 1918-1929
Södra distriktet (E, F, G, H, I, K, L, M, N län) Ramlösa
19. A.F. Hedlund 1929-1942
20. N.R. Stahre 1943-1949
21. B.E. Tenne 1949-1974
även Hälsingborg
Från 1974 se Södra distriktet, Falun

pil_upp.gif (635 bytes)


Tionde bergmästardömet:
Västerbotten med lappmarkerna. Stationsort: vanligen Luleå

Abraham Oskar Trysén var bergmästare i Luleå i 35 år, 1861–1896. Som stadsfullmäktiges ordförande ledde han återuppbyggnaden av staden efter den stora branden år 1888.
1. Hans Filip Lybecker d.ä. 1637-1644 Piteå
2. Isak Tiock 1648-1663 Piteå
3. Daniel Knutsson Drefling 1663-1674
4. Johan Lennartsson Ceder 1674-1685
5. Sven Larsson Fagg 1685-1691,
1693-1694
6. Barthold Sadelin t.f. 1691-1699,
ord 1699-1722
7. Seger Svanberg 1724-1740
8. Anders Stockenström d.ä. 1740-1744
9. Natanael Ekman 1744-1746
10. Per Adlerheim 1746-1760
11. Erik Odelstjerna d.y. 1760-1761
12. Abraham Vilhelm Burman 1762-1766
13. Erik Roland Printzell, adlad Printzsköld 1767-1802
14. Isak Johan Quensel 1802-1833
15. Gustaf Fredrik Ekenstam 1834-1855
16. Hans Axel Wedholm 1855
Första distriktet (AC, BD län) Luleå (Piteå)
16. Hans Axel Wedholm 1856-1859
17. Christian Gustaf Barthelson 1860-1874
18. Abraham Oskar Trysén t.f. 1861-1874
Första eller Norra distriktet (Y, Z, AC, BD län) Luleå
18. Abraham Oskar Trysén 1875-1896
19. Johan August Carleson 1896-1912
20. Carl Immanuel Asplund t.f. 1913-1919,
ord. 1919-1928
Norra distriktet (Y, Z, AC, BD län)
Luleå
20. Carl Immanuel Asplund 1929-1937
21. Jonas Einar Lindeman t.f. 1929-1936,
ord. 1937-1939
22 Georgi Bergwall t.f. 1938-1942,
ord. 1942-1945
23. Karl Gustaf Ludvig Fröman t.f. 1944-1945,
ord. 1945-1961
24. Erik V. Knubb 1961-1969
25. Harry V. Rova t.f. 1964-1969,
ord. 1969-1996
26. Östen Back t.f. 1997
27. Jan-Olof Hedström 1997-1998
Från 1998 se Bergsstaten

pil_upp.gif (635 bytes)


Elfte bergmästardömet:
Finland
1. Henrik Mårtensson Teett 1638-1640
2. Johan Henriksson, adlad Axehjelm 1641-1643 i Åbo, Tavastehus och Nylands län
3. Carl Billensten 1641–1643 i Viborgs, Nyslotts, Kexholms och Kymmenegårds län
4. David Fredrik von Siegroth 1643-1644
5. Lorentz Creutz d.ä., frih. till 1650
6. Johan Danielsson 1651–1679
7. Daniel Johansson Starman 1679–1722
8. Johan Festing 1722-1747
9. Magnus Linder 1747-1787
10. August Nordenskiöld 1782-1792, bergshauptman
11. Carl Lundström 1788-1809
Finland avträds till Ryssland genom freden i Fredrikshamn år 1809

pil_upp.gif (635 bytes)

 


Tolfte bergmästardömet:
Västernorrland (Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland) Stationsort: vanl. Sundsvall
1. Erik Sohlberg 1748-1765
2. Abraham Vilhelm Burman 1766-1791
3. Johan Vilhelm Burman 1791-1824
4. Lars Johan Lyman 1825-1855
Andra distriktet (Y, Z län) Härnösand
(Sundsvall)
4. Lars Johan Lyman 1856
5. Samuel Georg von Zweigbergk 1857-1859
6. Hans Axel Wedholm 1860-1873
7. Alrik Ingemar Nyberg t.f. 1873-1874
Från 1875 se Norra distriktet, Luleå

 Bergsstaten:
hela landet
från den 1 juli 1998

Jan-Olof Hedström

Luleå och Falun

1998-

Tillbaka

Åter till toppen av sidan
  Kontakta Bergsstaten Senast uppdaterad: 2010-07-01
  mineinspect@bergsstaten.se